Tietosuojaseloste

(päivitetty 27.3.2019)

1. Rekisterinpitäjä:

Joukkuekassa / W&M Web Products avoin yhtiö, Y-tunnus 2958115-2, Kartanontie 10 A, 67600 Kokkola, joukkuekassa@joukkuekassa.fi.

2. Rekisteriasioita hoitaa:

Omistajat yhdessä.

3. Rekisterin käyttötarkoitus:

Yhteystiedot laskutusta sekä yhteydenpitoa varten asiakkaiden kanssa.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:

Tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, laskutukseen ja yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö:

Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

6. Tietojen säilytysaika:

Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta muille, kuin Joukkuekassan kanssa yhteistyössä toimiville osapuolille.

8. Evästeiden (cookies) käyttö:

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä hyödynnetään, kun käyttäjän tietoja halutaan tallentaa tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.

Sivuston käytön analysoinnissa käytämme Google Analytics -palvelua. Google Analytics kerää sivuston kävijöiden liikkeistä tarkkaakin tietoa. Tätä työkalua hyödynnämme muun muassa sivuston liikenteen seuraamiseen.

Keräämämme data on sellaista, josta emme voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä eikä henkilöiden tietoja. Emme kerää dataa, jota voisimme käyttää haitallisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet:

Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua tai  poistamista.